KULLANIM ŞARTLARI

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası  Aydınlatma Metni   Başvuru Formu

Bu sitedeki tüm içerik sadece kullanıcıları bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. İçerik ve her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve diğer haklar, ASELNET Haberleşme A.Ş.’ne (ASELNET) aittir. Bunların ASELNET’in yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, değişiklik (tahrifat) yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan/açıklanan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla, kullanıcılar, kendi özel bilgisayarlarına kar amacı ve ticari amacı olmaksızın sadece kişisel gerekçelerle sistemden bilgi indirebilirler, yazıcıdan çıktı alabilirler. Bu site içeriğinde yer alan unsurlardan herhangi biri hiçbir şekil ve surette satılamaz, kiralanamaz veya herhangi bir kar amacıyla dağıtılamaz.

Bu sitedeki bağlantıların kullanıcıyı başka sitelere götürmesi halinde ASELNET bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiçbir sorumluluk üstlenmez. ASELNET, bağlantı verilen sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir ve bu sitelere erişim veya bu sitelerin kullanımından doğan/doğabilecek hiçbir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. ASELNET, bu tür sitelerin içeriklerinden veya gizlilik ilkelerinden veya güvenliğinden sorumlu değildir ve bunlar üzerinde herhangi bir denetimi yoktur.

Bu sitede yer alan tüm unsurlar, sadece bilgi verme amacıyla sunulmaktadır ve ASELNET bunların belirli bir amaca uygunluğunu, geçerliliğini, bu bilgilerin eksik veya güncel olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez. ASELNET’in bunların kullanımından dolayı hiç bir hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur.

Kullanıcıların bu siteye erişimi, kullanımı veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeleri nedeniyle bilgisayar donanımında veya diğer varlıklarında olabilecek herhangi bir zarar veya bulaşabilecek bir virüsten ASELNET sorumlu değildir. Bu sitedeki bilgilere erişilmesi veya bu bilgilerin kullanılması sonucunda kullanıcıların bilgisayar donanımına veya başka cihazlarına girebilecek virüslerden veya benzeri olası zararlardan dolayı sorumluluk kabul edilmez ve ASELNET bunlardan dolayı kesinlikle sorumlu tutulmayacaktır.

Kullanıcıların sitede yer alan içerikleri kullanmalarından doğabilecek riskler kendilerine aittir. ASELNET bu içeriğin kullanımı ile ilişkili hiçbir zarardan sorumlu değildir ve bunların doğru, eksiksiz veya güncel olacağını garanti veya beyan etmemektedir.

Bu kullanım hakları ile ilgili olarak belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişiler ASELNET’in doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaklardır.

Kullanıcılar tarafından sağlanan tüm bilgilerin kayıp, amaç dışı kullanım, değiştirme veya bozma gibi tehditlere karşı korunması için makul düzeyde teknolojik ve operasyonel güvenlik önlemleri alınmıştır.

Sitede dolaşımı kolaylaştırmak ve giriş yapan kullanıcıların sayılması için “cookie”ler kullanılabilir. Bunlar, kişisel bilgi toplamak amaçlı değildir ve birçok tarayıcı, bu tip izleme araçlarının devre dışı bırakılmasına olanak sağlamaktadır. Bu izleme teknolojisini engellemeye ya da devre dışı bırakmaya programlı tarayıcı kullanan kullanıcıların sitenin bazı kısımlarına erişimi mümkün olmayabilir.

Kullanıcıların bu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmalarından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden dolayı ASELNET’in hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

ASELNET, bu şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

Kullanıcılar, bu siteyi ziyaret etmekle veya kullanmakla, bu şartlarla bağlı olduklarını ve hem bu koşullara hem de site ile ilgili bütün yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uyacaklarını açıkça kabul etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan bilgi ve verilerin hiç birisi, ASELNET’e ait menkul kıymetlere yatırım yapma veya bunların alım satımını yapma yönünde bir davet veya teklif değildir. Özellikle, elde edilen fiili sonuçlar ve gelişmeler, bu Sitede ifade edilen fikir ve görüşlerden ve açıklanan tahmin veya beklentilerden önemli oranda farklı olabilir ve menkul kıymetlerin fiyatının geçmiş performansı ve seyri bunların gelecek performansı hakkında bir kılavuz olarak alınmamalı veya böyle kullanılmamalıdır. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

Bu sitede tüm bilgiler “olduğu gibi, bulunduğu gibi” esasta verilmektedir. ASELNET, bu sitede bulunan bilgilerin tamlığı veya doğruluğu hakkında ya da olası kullanım sonuçları hakkında herhangi bir garanti vermemektedir. Dolayısıyla, kullanıcılar bu sitede bulunan bilgileri dikkatle incelemeli ve değerlendirmelidirler. ASELNET ya da başka bir grup şirketi ya da bu sitenin yaratılması, üretilmesi veya sunulması konularında görev alan başka kişi ve kurumlar, bu siteye erişimden veya bu sitenin kullanılmasından veya kullanılamamasından veya bu sitenin içeriğinde bulunabilecek hata veya eksiklerden kaynaklanabilecek doğrudan, arızi, netice kabilinden veya dolaylı zararlar için veya ceza tazminatı için kesinlikle sorumlu olmayacak ve sorumlu tutulmayacaklardır.

Bu kullanım haklarından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanacak olup ihtilafların hallinde yetkili mercii Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.